NOA - Digital oppmøteregistrering

Pilot høsten 2022 til 1. studieår sykepleie heltid. 

Hva er NOA

NOA (Notice Of Attendance) brukes til digital oppmøteregistrering, og består av:

  • Appen NOA Oppmøte / NOA Notice Of Attendance, som brukes av studenter for å sjekke inn til undervisning. 
  • En webside, som brukes av lærere for å administrere oppmøte.

Både appen og websiden har Feide-innlogging. 

Oppmøteappen til NOA for studenter

Innsjekk til undervisningstimer

Du må sjekke inn til hver timeplanøkt (i henhold til høgskolens timeplansystem, TimeEdit) i NOA-appen. 

Innsjekk med QR-kode

Noen ganger kan det være at du må sjekke inn med QR-kode, i tillegg til stedsplassering. Da vil det variere når foreleser gjør QR-kode for innsjekk tilgjengelig. Tidligst vil innsjekk være mulig 10 min før forelesningen starter og senest 15 min etter forelesning har startet. 

Hvor ofte oppdateres timeplan og tilganger i NOA

NOA har automatisk synkronisering av endringer fra Canvas, som kjøres hver hele time. 

NOA webside for lærere

Bruk Chrome som nettleser, og velg innlogging med Feide: 

Logg på NOA

QR-kode (Last ned som PDF / Generer ny kode)

  • Logg på NOA
  • Velg Emner i øverste menylinje, og deretter knappen Forelesninger til aktuelt emne.
  • Klikk på en time og velg Detaljer.
  • Velg fanen QR-kode, og nederst i vinduet finner du nå to valg: 
    • Last ned som PDF
    • Generer ny kode
Skjermbilde som viser menyvalg Emner og knappen Forelesninger
Velg Emner [1] i øverste menylinje, og deretter knappen Forelesninger [2] til aktuelt emne. 

 

Skjermbilde som viser knappen Detaljer til en forelesning
Klikk på en time og velg Detaljer.
Skjermbilde som viser fanen QR-kode og valg for denne
Velg fanen QR-kode, og nederst i vinduet finner du nå to valg: Last ned som PDF og Generer ny kode

NOA-team for lærere

Det er opprettet et team med navnet "NOA oppmøteregistrering" i Teams. Kontakt emneansvarlig hvis du ønsker å bli lagt til dette. 

Publisert 8. juli 2022 15:03 - Sist endret 2. nov. 2022 11:32