English version of this page

Bolk

Gjennom Bolk kan faglærer sette sammen og bestille kompendier. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til egne studier.

Alle bokutdrag som blir kopiert og brukt som pensum i et emne, må ifølge Kopinor-avtalen rettighetsklareres:

  • Vha Bolk kan faglærer generere enkelte pdf-er som kan legges ut i Leganto, til bruk for studentene. 

  • Mangler du tilgang til Bolk? Kontakt IT-Support.
  • Kontakt biblioteket for opplæring i Bolk.

Noen råd angående Bolk:

  • Bokkapittel: Disse må rettighetsklareres i Bolk, hvert semester. Dersom man benytter mer enn 15% av en bok, påløper et vederlag.
  • Tidsskriftartikkel i elektronisk format, som HiMolde har tilgang til: Skal ikke klareres i Bolk, men lenke til fulltekst skal stå i referansen i Leganto.
  • Tidsskriftartikkel som HiMolde ikke har i abonnement: Kontakt biblioteket.

 

Publisert 19. okt. 2018 14:18 - Sist endret 25. jan. 2022 13:22