Elin Mordal

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Research Fellow Health Sciences and Social Care
Contact
+4771214025
Study place
Molde
Office nr.
B-120

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2020). Repetisjon - en strategi for å opprettholde gode levevaner for personer med diabetes type 2. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(3), s 1- 12 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-03-06 Show summary
 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2018). Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women International.  ISSN 0739-9332.  40(2), s 138- 157 . doi: 10.1080/07399332.2018.1526287 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  55(August), s 96- 100 . doi: 10.1016/j.nedt.2017.05.013 Show summary

View all works in Cristin

 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2019). Women’s childbearing location preferences in Southern Ethiopia : a qualitative study.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study, In , . (ed.),  38th International Conference on Nursing and Healthcare : October 16-18, 2017, New York, USA : Proceedings.  OMICS International.  Konferanseabstract i rapport.
 • Mordal, Elin & Ulvund, Ingeborg (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Mordal, Elin (2015). Samfunnsplanlegging og folkehelse. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (03-04), s 50- 51
 • Mordal, Elin (2014). Helsemotivasjon.
 • Mordal, Elin (2009). Mange går - noen står : hva kjennetegner ledelses- og organisasjonsforståelsen til toppledere som har "overlevd" helseforetakene etter reformen i 2002?.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:04 PM - Last modified Nov. 6, 2018 10:30 AM