Facts about the course

ECTS Credits:
15
Responsible department:
Faculty of Logistics
Lecture Semester:
Spring, Autumn
Teaching language:
English
Duration:
½ year

IBE151 Practical Programming (Autumn 2020)

About the course

See our new webpages for details about IBE151.

The course is connected to the following study programs

 • Bachelor in Logistics and Supply Chain Management
 • Bachelor in Economics and Business Administration
 • Individual Study Courses/Part- time studies
 • 1- Year Program in Information Processing
 • Bachelor in Sport Management
 • Bachelor in IT and Digitalization
 • Exchange programme - Bachelor's level

Recommended requirements

God kjennskap til matematikk er vanligvis en fordel, fordi en da har øvd opp god abstraksjonsevne som er viktig i programmering. Høgskolens forkurs i matematikk anbefales derfor (går før semesterstart). En bør/kan også trene på matematikk i forkant på egen hånd. Det finnes flere egnede nettsteder for slik oppfriskning. Flere online nettsteder lar en også øve på enkel begynnerprogrammering, som kan være lurt før dette emnet.

Reduction of Credits

This course’s contents overlap with the following courses. A reduction of credits will occur if one of these courses is taken in addition:

Course Reduction of Credits
IBE151N – Practical Programming (online) 15
IBE152 – Introduction to programming 7.5

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal ha lært å sette opp enkle program og ha god forståelse for effektiv utregning av nyttige resultat i varierte (men enkle) problemstillinger. En skal være generalist, i stand til å kjenne igjen mønstre og lage kodeutkast og kode i vanlige høynivåspråk. Studenten skal også være godt utrustet til å ta fatt på videregående emner innen programmering, for eksempel algoritmer, datastrukturer eller objektorientert utvikling.

Forms of teaching and learning

Emnet er laget for både nett- og campusstudenter. Undervisning foregår derfor med video. De fleste er laget på forhånd og tilpasset de øvinger og pensum man er inne på. Noe undervisning i klasserom eller lab kan forekomme ved behov, da uten videoopptak. Øving skjer hjemme på egen PC og på eget initiativ. Det avholdes også faste labøvelser i Molde med hjelpelærere til stede for campusstudentene. Nettstudenter får ikke tilbud om tilsvarende veiledning, men får erfaringsmessig mye hjelp via emnets diskusjonsforum. Endel øvinger vil være obligatoriske og må leveres innen faste frister. Obligene må være godkjente for å få gå opp til eksamen (disse er da emnets arbeidskrav).

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given:
 • Courseworks required:
 • Presence: Not required
 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 5 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: Separate list, see below

Course evaluation

Slutteksamen som teller 100 %. Denne foregår på egen PC i lokaler der vi har tilsyn. Svarene skrives inn i tekstfelt i Inspera (Safe Exam Browser), så det blir ikke anledning til å prøvekjøre kode. 

Syllabus

Klikk her for pensumoversikt

Last updated from FS (Common Student System) May 26, 2022 4:30:19 AM