Facts about the course

ECTS Credits:
15
Responsible department:
Faculty of Logistics
Course Leaders:
 • Anolan Yamile Milanes Barrientos
 • Sebastian Alberto Urrutia
Lecture Semester:
Spring, Autumn
Teaching language:
English
Duration:
½ year

IBE151 Practical Programming (Autumn 2021)

About the course

Starting with simple tasks, and continuing with more advanced programs and conputer systems. All presentations and assesments will in their entirety be based on hands-on programming.

The course is connected to the following study programs

 • Bachelor in Logistics and Supply Chain Management
 • Bachelor in Economics and Business Administration
 • Individual Study Courses/Part- time studies
 • 1- Year Program in Information Processing
 • Bachelor in Sport Management
 • Bachelor in IT and Digitalization
 • Exchange programme - Bachelor's level

Required prerequisite knowledge

Ingen spesielle krav for å få ta emnet.

Recommended requirements

God kjennskap til matematikk er vanligvis en fordel, fordi en da har øvd opp god abstraksjonsevne som er viktig i programmering. Høgskolens forkurs i matematikk anbefales derfor (går før semesterstart). En bør/kan også trene på matematikk i forkant på egen hånd. Det finnes flere egnede nettsteder for slik oppfriskning. Flere online nettsteder lar en også øve på enkel begynnerprogrammering, som kan være en fordel før dette emnet, hvis en føler seg litt svak i matematisk tenkemåte.

Reduction of Credits

This course’s contents overlap with the following courses. A reduction of credits will occur if one of these courses is taken in addition:

Course Reduction of Credits
IBE151N – Practical Programming (online) 15
IBE152 – Introduction to programming 7.5

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal ha fått kunnskaper om hvordan man bygger opp og tester enklere dataprogram, og kjennskap til ulike sammenhenger der programmering kan være til hjelp. Studenten har fått praktiske ferdigheter i å skrive program med editor, finne feil ved hjelp av debugverktøy, lage og utføre programtester med testverktøy, og regne ut effektiviteten til et program.  Studenten vil være kompetent til å bidra i situasjoner der en skal lage, forbedre eller videreutvikle enkle program.  Studenten skal også være godt utrustet til å ta fatt på videregående emner innen programmering, for eksempel algoritmer, datastrukturer eller objektorientert utvikling.

Forms of teaching and learning

This course can be followd on campus or online. All course materials is avaliable online, in various forms.

Campus studens will have 6 hours of weekly lectures. Online assistence for assesments are provided for campus and online students. Campus studens have access to 4 hours assisted computer lab traning.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Assignment(s)

 • Courseworks given: TBA

 • Courseworks required:

 • Presence: Not required

 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 5 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version

Course evaluation

Slutteksamen som teller 100 %. Denne foregår på egen PC i lokaler der vi har tilsyn. Svarene skrives inn i tekstfelt i Inspera (Safe Exam Browser), så det blir ikke anledning til å prøvekjøre kode. 

Syllabus

Reading list
No reading list found
Last updated from FS (Common Student System) May 21, 2022 2:20:01 AM