Facts about the course

ECTS Credits:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
English
Duration:
½ year

IDR306 Game Theory and Sports Economics (Autumn 2018)

About the course

<p>Følgende tema omhandles:</p><ul><li>Nash likevekt</li><li>Spillteori og informasjon</li><li>Simultane/Sekvensielle spill</li><li>Dominante Strategier</li><li>Dominerte Strategier</li></ul>

The course is connected to the following study programs

Recommended requirements

<p>Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag vil være en fordel</p>

The student's learning outcomes after completing the course

<p>Gi en introduksjon til spillteori med hovedvekt på anvendelser innen fotballøkonomi, fotballstrategi og fotballmanagement. Hensikten med kurset er altså å belyse hvordan moderne spillteori kan anvendes på fotballøkonomiske problemstillinger i bred forstand.</p><p>Studenten skal etter fullført emne:</p><ul><li>ha grunnleggende kunnskap i (enkel) spillteori</li><li>kunne anvende og forstå anvendelser av spillteori innenfor idrettsstrategiske problemstillinger</li><li>være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale strategisk-økonomiske problemstillinger innen norsk og internasjonal idrett</li></ul>

Forms of teaching and learning

<p>Se egen forelesningsplan<br />&nbsp;</p>

Syllabus

<p>Litteratur blir oppgitt ved studiestat.</p><p>Anbefalt litteratur:</p><ul><li>Always change a winning team: A text on soccer and game theory, Haugen, Kjetil K</li><li>Thinking Strategically, A.K. Dixit og B. J. Nalebuff&nbsp;Norton&nbsp;1991</li></ul>

Last updated from FS (Common Student System) Nov. 27, 2022 4:31:03 AM