Facts about the course

ECTS Credits:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leaders:
 • Jan Holen Loftesnes
 • Ole Martin Kleivenes
Lecture Semester:
Autumn
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

IDR300 Training Theory II (Autumn 2020)

About the course

Studenten vil få en innføring i forekomst, behandling og opptrening av idrettsskader, og en praktisk-teoretisk innføring i styrke- og bevegelighetstrening. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester og testprosedyrer og hvilken betydning testing har for treningsarbeidet.
Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

The course is connected to the following study programs

 • 1 year Program in Sport Sciences and Adventure
 • Individual Study Courses/Part- time studies
 • Bachelor in Sport Management

Recommended requirements

IDR200 - Treningslære I.

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå
 • kjenne til de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kjenne til hva forskning viser er beste praksis på området
 • vite hvordan hvordan ulike øvelser for strekkapparatet kan utføres på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • kjenne til et vanlig skadeforebyggende program innen idrett

Ferdighet:

 • kunne utføre ulike knebøyteknikker på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • kunne gjennomføre frivending fra heng på en forsvarlig måte, og med en teknisk utførelse hvor en greier å skape det meste av kraften fra stekkapparatet, og ikke armene
 • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå
 • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
 • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis på området
 • kunne vurdere effekten av et skadeforebyggende program og å sammenfatte resultater i en review artikkelform 

Generell kompetanse

 • kunne identifisere god praksis innen fysisk trening i eksplosive idrettet, både med tanke på bygging av fysisk kapasitet og skadeforbygging

Forms of teaching and learning

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. sju timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Attendance for teaching
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required:
 • Presence: Required
 • Comment: 75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 3
 • Courseworks required: Ja
 • Presence: Required
 • Comment: Gruppeoppgave i skadeforebygging.Gruppeoppgave i planlegging av styrketrening.Gruppeoppgave i utarbeidelse av testprotokoll

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment

 • Proportion: 100%

 • Duration: 4 Hours

 • Grouping: Individual

 • Grading scale: Letter (A - F)

 • Support material: Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version

Last updated from FS (Common Student System) July 25, 2021 8:20:22 AM