Taylor & Francis Online, SpringerLink og Sage Journals er nå del av tilbudet fra biblioteket.

Taylor & Francis Online

Tilbyr tidsskrifter i fulltekst, innen en rekke fagområder.

Tidsskriftene tilgjengelige fra Taylor & Francis Online inngår i Units Publish and read avtaler og oppfyller alle krav til åpen publisering.

Du finner Taylor & Francis Online  i bibliotekets databaseliste

ved å søke i Oria.no eller ved å klikke på lenken under: 

https://www.tandfonline.com/

SpringerLink

Tilbyr tidsskrifter i fulltekst, innen en rekke fagområder. 

Tidsskriftene tilgjengelige fra SpringerLink inngår i Units Publish and read avtaler og oppfyller alle krav til åpen publisering.

Du finner SpringerLink i bibliotekets databaseliste

ved å søke i Oria.no eller ved å klikke på lenken under: 

https://link.springer.com/advanced-search

Sage Journals

Tilbyr tidsskrifter i fulltekst, innen en rekke fagområder. 

Tidsskriftene tilgjengelige fra Sage Journals inngår i Units Publish and read avtaler og oppfyller alle krav til åpen publisering.

Du finner Sage Journals i bibliotekets databaseliste

ved å søke i Oria.no eller ved å klikke på lenken under: 

https://journals.sagepub.com/search/advanced