English version of this page

Databaser

Du som er student ved Høgskolen i Molde har rett til å bruke bibliotekets tjenester, også når du oppholder deg utenfor campus. 

Her er oppskrift på tilgang via eksternt skrivebord (remote desktop).

Her er oppskrift på tilgang via VPN.

I disse Koronatider: Se gjerne også Nyttige digitale ressurser


ABI/INFORM Global - Tidsskrifter innen økonomi, markedsføring og logistikk.

AMED - Database innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering.

ATEKST - Tekstarkiv for norske medier.

Brønnøysundregistrene - Foretaksinformasjon - gratisversjon

CINAHL - Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring.

Clarify (tidl. iFinger) - Ordbok. OBS! Oppsagt f.o.m. 2021. Høgskolen tilbyr programmet Clue som et alternativ. Dette finner man blant annet i Software center.

Cochrane Library -  Kvalitetsvurderte systematiske oversikter som viser effekten av behandlinger og forebyggende tiltak. Sammendrag eller fulltekst.

Cristin- Nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Verktøy for forskere og forskningsmiljøer for å samle og tilgjengeliggjøre norsk forskning.

Ebook Central ProQuest - Elektroniske bøker i fulltekst.

EBSCO eBook Collection - Elektroniske bøker i fulltekst.

Elektroniske tidsskrifter ved HiMolde - Oversikt over alle tidsskrifter (og noen e-bøker) ansatte og studenter har tilgang til. Denne tjenesten kan også finnes via bibliotekets søkeverktøy Oria.

Elgar online - E-bøker innen transport og logistikk, samt noe idrettsfag.

Embase - EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin.

Emerald - Operations, Logistics & Quality - Tidsskrifter i fulltekst, innen flere fagområder, bl.a. logistikk

Idunn - Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter.

Journals@OVID Full text - Samling av medisinske tidsskrifter i fulltekst.

Juridika - Universitetsforlagets blå lovkommentarer og juridiske tidsskrifter. NB!  Velg [Login] -> [Logg inn med IP]

Lloyds list - Shipping (Passordbelagt)

Lovdata Pro - Norske rettskilder, lover og forskrifter m.m. Logg inn med Feide 

MEDLINE - Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover.

Norart - Referanser til norske tidsskriftartikler. Noen lenker til fulltekst.

OECD iLibrary - Bøker og tidsskrifter fra OECD i fulltekst. Hovedsakelig innen fagområdet transport, men også enkelte titler innen en rekke andre fagområder.

Oria - Database som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser

OVID Nursing - Bibliografisk database med vekt på sykepleie.

Proff Forvalt - Kreditt- og regnskapsinformasjon for bedrifter.

PsycINFO - Referansedatabase for litteratur innen psykiatri og psykologi. Dekker faget fra 1800-tallet til i dag.

Sage Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder. (Les gjerne også: Norske forskningsinstitusjoner har undertegnet en avtale med Elsevier)

Social Science Database - Database for samfunnsfag. Fulltekst og referanser til tidsskrifter m.m.

SP Shipbase - Norsk skipsbase. (Passordbelagt)

Springer Link - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

SPORTDiscus - Tidsskrifter i fulltekst og bøker innen sport, helse, trening og idrettsmedisin.

SveMed+ - Referanser til nordiske artikler innen medisin, sykepleie m.m. Noen lenker til fulltekst. Denne databasen blir ikke lenger oppdatert f.o.m. januar 2020. Tilgjengelig til ca 2023.

Taylor & Francis eBooks - Elektroniske bøker i fulltekst.

Taylor & Francis online - Elektroniske tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

TITLON - en database med økonomiske data fra Oslo Børs til bruk for alle universiteter og høyskoler i Norge. Den driftes av UiT og inneholder detaljerte økonomiske data med justerte priser for perioden 1980-2020. Databasen vil ikke oppdateres med nye data etter 2020.

TradeWinds - ​​Avis tilgjengelig i fulltekst. Passord fås i biblioteket.

Transport (Ovid) - Database om transportøkonomi og transportforskning. Referanser og abstrakt til tidsskriftartikler, konferanser og rapporter.

TRID Online - Referanser til transportlitteratur: TRIS & ITRD database, USA.

VAR Healthcare - ​Prosedyrebibliotek for helsetjenesten.

Wiley Online Library - Tidsskrifter i fulltekst, samt noen e-bøker, innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi, medisin og helsefag.