Publications

 • Simwita, Yusta Wilson; Helgheim, Berit Irene (2016): Improving surgeon utilization in an orthopedic department using simulation modeling. Journal of Healthcare Leadership 2016 ;Volum 8. s. 41-50
 • Simwita, Yusta Wilson; Helgheim, Berit Irene (2016): Simulation analysis of resource flexibility on healthcare processes. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2016 ;Volum 9. s. 519-528 HIM
 • Sandbæk (2016). Essays on factors influencing operating room efficiency. Molde: Molde University College - Specialized University in Logistics 2016 (ISBN 978-82-7962-210-9) 83 s. PhD theses in logistics(2016:3)
 • Hammervoll, Trond; Helgheim, Berit Irene (2015). Emergency response logistics. I: NOFOMA 2015 : Post Conference Proceedings,  Nordic Logistics Research Network. Nordic Logistics Research Network 2015 ISBN 978-82-7962-207-9. s. 63-77. 
 • Sandbæk, Birgithe Eckermann; Helgheim, Berit Irene; Larsen, Odd I; Fasting, Sigurd (2014). Impact of changed management policies on operating room efficiency. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14.(224) s. 1-10
 • Helgheim, Berit Irene (2012). Operasjonsforløp i kirurgisk divisjon : Sykehuset Østfold . Molde: Høgskolen i Molde 2012 (ISBN 978-82-7962-144-7) 97 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2012:3)
 • Sandbæk, Birgithe Eckermann (2008).  Nyttebegrep og prioriteringsspørsmål i norsk helsevesen : et historisk/vitenskapsteoretisk og samtidsperspektiv. Molde: Høgskolen i Molde 2008 (ISBN 978-82-7962-108-9) 19 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2008:13) HIM
 • Sandbæk, Birgithe Eckermann (2008). The establishment and development of the main theoretical frameworks and research problems related to production planning 1776-1955. Molde: Høgskolen i Molde 2008 (ISBN 978-82-7962-109-6) 20 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2008:14) HIM
 • Helgheim, Berit Irene (2008). Kartlegging av ressursbehovet ved operasjonsstuen i forbindelse med omlegging av produksjonsstruktur for akuttoperasjoner ved St. Olavs Hospital. Molde: Høgskolen i Molde 2008 (ISBN 978-82-7962-100-3) 58 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2008:9)
 • Helgheim, Berit Irene 2007). Effektivitet eller elegi? : logistikkens bidrag til forståelse og styring av komplekse prosesser. POLIS-Vest seminaret; 2007-09-27 - 2007-09-28 
 • Helgheim, Berit Irene (2007). Helsevesenet har behov for bedre produksjonslogistikk. Logistikk & Ledelse 2007-05-20 
 • Sandbæk, Birgithe Eckermann; Helgheim, Berit Irene (2007). Production models in elderly health care in Norway. POMS 2007 - 18th Annual Conference of the Production and Operations Management Society; 2007-05-04 - 2007-05-07 HIM 
 • Helgheim, Berit Irene (2006). Production processes in health care. Molde: Molde University College 2006 (ISBN 8279620699) 112 s. (2006:01:00). Doctoral Thesis.
 • Chesteen, Susan; Helgheim, Berit Irene; Randall, Taylor; Wardell, Don G (2005). Comparing quality of care in non-profit and for-profit nursing homes: a process perspective. Journal of Operations Management 2005 ;Volum 23.(2) s. 229-242
 • Helgheim, Berit Irene (2005). Logistikk i forhold til somatiske tjenester. Forskningskonferansen 2005; 2005-04-04 - 2005-04-05
 • Helgheim, Berit Irene; Halskau, Øyvind; Randall, Taylor (2005). Process variety impact on performance measurements in hospitals : a case study. Innovations in Global Supply Chain Networks : 10th International Symposium on Logistics; 2005-07-03 - 2005-07-05
Published Feb. 1, 2019 10:12 AM - Last modified Feb. 1, 2019 10:12 AM