Facts about the course

Study points:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leader:
Geir Oterhals
Lecture Semester:
Spring
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

IDR310 Performance Psychology (Spring 2021)

About the course

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, læring og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme langsiktig prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Fakta om emnet

Studiepoeng:

 

7.5

Ansvarlig avdeling:

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Emneansvarlig:

 

Geir Oterhals

Undervisningssemester:

 

Vår

Undervisningsspråk:

 

Norsk

Varighet:

 

½ år

IDR310 Prestasjonspsykologi (Vår 2020)

Innholdsfortegnelse

Om emnet

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, talentarbeid og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

 

The course is connected to the following study programs

 • Bachelor in Logistics and Supply Chain Management
 • Bachelor in Economics and Business Administration
 • 1 year Program in Sport Sciences and Adventure
 • Individual Study Courses/Part- time studies
 • Bachelor in Sport Management
 • Bachelor in Law and Administration

The student's learning outcomes after completing the course

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

 • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
 • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
 • evaluere og kritisk analysere modeller for prestasjonsutvikling

Ferdigheter

 • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
 • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
 • anvende gruppeprosesser som leder mot innovasjon og prestasjon
 • identifisere god praksis for langsiktig utvikling av ferdigheter på organisasjons- og lagnivå 

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Forms of teaching and learning

Fire timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 4
 • Courseworks required: 4
 • Presence: Required
 • Comment: Fire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).

Examination

 • Form of assessment: Written school assessment
 • Proportion: 100%
 • Duration: 4 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version

Syllabus

Her er lenke til pensumlitteratur

Last updated from FS (Common Student System) Sep. 23, 2020 6:21:13 PM