Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Geir Oterhals
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR310 Prestasjonspsykologi (Vår 2020)

Om emnet

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, talentarbeid og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Innovasjonscamp:

En innovasjonscamp er knyttet til IDR310 Prestasjonspsykologi som går over to dager. Møre og Romsdal Fylkeskommune er gjennom 'Ungt Entreprenørskap' ansvarlig for arrangementet i samarbeid med Sport Management, logistikk, vernepleie - og sykepleieutdanningen. Nærmere informasjon rundt gjennomføringen legges ut på læringsplattformen. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

 • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
 • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
 • På bakgrunn av teori opparbeide grunnlagskunnskap som kan benyttes til å evaluere og kritisk analysere hvordan system for prestasjonsutvikling kan videreutvikles

Ferdigheter

 • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
 • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
 • anvende gruppeprosesser som leder mot innovasjon og prestasjon

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående tråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Ja
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Obligatorisk deltagelse ved alle deler av Innovasjonscampen. Konsekvenser ved ikke godkjent Innovasjonscamp: Individuell skriftlig innlevering i forhold til gitt problemstilling
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 4
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 4 oppgaver: 1 gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn). Tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 05:23:44