Forskerskole

Sist endret 26. sep. 2022 13:54 av Jens Petter Straumsheim

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor tre sentrale felt i velferdsstaten: helse, velferd og utdanning. Forskerskolen ble først opprettet i 2014, og er nå finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2022-2030.