index.html

HMS

Sikkerhet og beredskap, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og organisering av HMS arbeid. Hva gjør du om noen trenger førstehjelp/hjertestarter eller lignende?

Regelverk og retningslinjer

Lover, forskrifter, reglement, retningsliner og avtaler som gjelder for høgskolen innen studier, forskning, personvern (GDPR) og etikk.

Strategi og planer

Finn fram på HiMolde ved hjelp av Mazemap

Våre studiesteder

Molde

Kristiansund

Finn fram

Britvegen 2
6410 Molde

Industrivegen 18
6517 Kristiansund

 

Fakturaadresser

E-fakturaadresse: NO971555483
Organisasjonsnummer: 971555483

De som ønsker å sende pdf-faktura må kontakte økonomi- og personalkontoret ved HiMolde, regnskap@himolde.no