index.html

Ledige stillinger

Ønsker du å bli vår nye kollega? HiMolde har i dag ca 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig. Alle ledige stillinger blir kunngjort offentlig.

Organisasjon

For media

Smart Molde

Smart Molde-programmet, som er et samarbeid mellom høgskolen, det offentlige, bedriftene og innbyggerne. Vi bidrar gjerne til kontakt mellom våre studenter og Smart Molde, f.eks. for bachelor- og masteroppgaver. 

Oppgavesamarbeid med våre studenter

Ta kontakt med oss dersom du vil diskutere mulighetene for samarbeid om bachelor- eller masteroppgaver, eller registrer forslag til bachelor- eller masteroppgave.

Bedriftspartnere

Vi har sammen med Molde Næringsforum etablert et partnerskap for IT-bedrifter i regionen. Vi vil gjerne ha kontakt med andre aktører og flere bransjer, og tar gjerne imot innspill.

HMS

Sikkerhet og beredskap, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og organisering av HMS arbeid. Hva gjør du om noen trenger førstehjelp/hjertestarter eller lignende?

Regelverk og retningslinjer

Lover, forskrifter, reglement, retningsliner og avtaler som gjelder for høgskolen innen studier, forskning, personvern (GDPR) og etikk.

Strategi og planer

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon.

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Priser og utmerkelser

Høgskolen i Molde deler hver år ut flere priser og utmerkelser.  Pedagogisk Pris, Studiemiljøprisen og Formidlingsprisen deles ut ved studiestart. Fra 2021 vil også Forskningsprisen bli delt ut.

Finn fram på HiMolde ved hjelp av Mazemap

Våre studiesteder

Molde

Kristiansund

Finn fram

Flyfoto Molde Campus

 

Britvegen 2
6410 Molde

Foto Hiksu

 

Industrivegen 18
6517 Kristiansund

 

Fakturaadresser

E-fakturaadresse: NO971555483
Organisasjonsnummer: 971555483

De som ønsker å sende pdf-faktura må kontakte økonomi- og personalkontoret ved HiMolde, regnskap@himolde.no