English version of this page

Tjenester og verktøy

Biblioteket

Bøker, artikler, leseplasser, veiledning, søk og skriveråd, referanseteknikk m.m.

IT-tjenester

Passord, nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer og IT-støtte til forskning og undervisning.

Trykkeriet

Print av bl.a. doktoravhandlinger, masteroppgaver og plakater. 

Studieveiledning

Studieveiledning er en uformell samtale mellom veileder og student om studievalg, oppfølging og tilrettelegging underveis i studiet. 

Dagens timeplan

Canvas

Læringsplattformen som brukes av studenter og ansatte.

Studentweb

Informasjon om Studentweb (Oppmeldinger, semesteravgift m.m.)

Digital eksamen

Informasjon om digital eksamen ved HiMolde. 

Digital undervisning

Oversikt over tjenester for digital undervisning. 

NOA - Digital oppmøteregistrering

Pilot høsten 2022 til 1. studieår sykepleie heltid.