Forskingsdagane 2021

Forskingsdagane gjev kvart år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskolen til eit variert publikum både lokalt og regionalt. På denne sida vil du finne bidrag frå forskarane ved Høgskolen i Molde.