Redelighetsutvalget

Høgskolene i Volda og Molde, har i samarbeid med Møreforsking oppnevnt et felles Redelighetsutvalg.

Utvalget behandler saker hvor det er mistanke om forskningsjuks.
Utvalget er sammensatt av medlemmer fra de tre institusjonene.
Kontaktperson ved HiMolde er Merete Ludviksen.

Retningslinjene for Redelighetsutvalget

Publisert 12. okt. 2018 13:51 - Sist endret 12. okt. 2018 13:52