Turid Aarseth

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771214213
Studiested
Molde
Kontornr.
A-2073

Arbeidsområder

 

Forskningsinteresser

 • Profesjonalisering og utforming av velferdsstaten
 • Samordningsutfordringer i helse- og sosialtjenestene
 • Evaluering

Underviser i organisasjons- og ledelsesfag, samt metode og statistikk

Bakgrunn

Utdannet ved Universitetet i Bergen

Publikasjoner

 • Oksavik, Jannike Dyb; Aarseth, Turid; Solbjør, Marit & Kirchhoff, Ralf (2021). 'What matters to you?' : normative integration of an intervention to promote participation of older patients with multi-morbidity - a qualitative case study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21, s 1- 15 . doi: 10.1186/s12913-021-06106-y Vis sammendrag
 • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Kirchhoff, Ralf (2020). Å skrive ut pasienter til kommunene - faglig rasjonalitet under press?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(3), s 1- 15 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-03-04 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Management and reforms in the Nordic hospital landscape. Journal of Health Organisation and Management.  ISSN 1477-7266.  33(5), s 588- 604 . doi: 10.1108/JHOM-07-2018-0183 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Koordinatorordninger som samordningstiltak : tre mulige paradokser, I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 5.  s 119 - 144 Vis sammendrag
 • Hansson, Lisa & Aarseth, Turid (2017). Sosial kapital i kommunens møte med flyktninger, I: John Roger Andersen; Eli Bjørhusdal; Jon Gunnar Nesse & Torbjørn Årethun (red.),  Immateriell kapital. Fjordantologien 2017.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028163.  Kapittel 2.  s 31 - 48 Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2016). Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner?, I: Jørgen Amdam; Randi Bergem & Finn Ove Båtevik (red.),  Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027722.  Kapittel 4.  s 47 - 64 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2016). Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 95- 106 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-04 Vis sammendrag
 • Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth & Aarseth, Turid (2016). Integrated care pathways—A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination.  ISSN 2053-4345.  19(1-2), s 20- 28 . doi: 10.1177/2053434516649777 Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn & Skrove, Guri Kaurstad (2015). Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 109- 133 Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2015). Kommunenes møte med samhandlingsreformen : om grensekryssinger med og uten kart, I: Øivind Strand; Erik Nesset & Harald Yndestad (red.),  Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.  Forlag1.  ISBN 978-82-8285-087-2.  Kapittel.  s 65 - 85
 • Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf & Aarseth, Turid (2015). Samhandlingsreformen i Norge. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 3- 12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berg, Celia M.; Wallace, Anne Karin & Aarseth, Turid (2014). IKT som tidstyv i videregående skole, I:  Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.  Forlag1.  ISBN 978-82-8285-078-0.  Kapittel.  s 67 - 81
 • Aarseth, Turid; Berg, Celia Maria & Wallace, Anne Karin (2013). Digital Learning Resources, in what situations do students find them useful?, In Nicholas Reynolds & Mary Webb (ed.),  WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education. Learning while we are connected. Volume 1: Research Papers.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika.  ISBN 978-83-231-3090-1.  Kapittel.  s 236 - 245 Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (2012). Metodiske utfordringer i evalueringstudier, I: Kristin Tornes (red.),  Evaluering i teori og praksis.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0004-0.  Kapittel.  s 137 - 151
 • Aarseth, Turid (2012). Politisk styring i resultatkommunene, I: Harald Torsteinsen (red.),  Resultatkommunen : reformer og resultater.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01820-1.  Kapittel 14.  s 210 - 224
 • Berg, Celia Maria; Wallace, Anne Karin & Aarseth, Turid (2012). Om møtet mellom fag og IKT i videregående skole : elevers erfaringer med digitale verktøy i norsk og realfag, I: Terje Fallmyr; Bendik Bygstad; Jørgen Fog; Laurence Marie Anna Habib; Jon Iden; John Krogstie & Bjørn Erik Munkvold (red.),  NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0185-6.  Kapittel.  s 119 - 131 Vis sammendrag
 • Kjersem, Eli & Aarseth, Turid (2011). Idealer, forestillinger og kunnskap om alderdom og boformer, I: Edit Bugge; Heine Bugge & Kristin Tornes (red.),  Færøysk liv i nordisk perspektiv - Festskrift til Beinta í Jákupsstovu.  Føroya Fródskaparfelag.  ISBN 978-99918-65-37-9.  Kapittel.  s 91 - 118
 • Kjersem, Eli & Aarseth, Turid (2009). "Nei, det har jeg ikke tenkt over ennå" om kunnskapsgrunnlag og beslutningsutfordringer i eldreomsorgen. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  12(1), s 41- 54 Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Helge & Michelsen, Svein (2002). Profesjonar, stat og lokalstyre : om kommunen som iverksettar av statleg velferdsreformer, I:  Den nye kommunen : kommunal organisering i endring.  Det Norske Samlaget.  s 185 - 209
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli & Husby, Solveig (2002). Deltakernes erfaringer fra opplæringen, I:  Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet "Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne" : Grunnskoleprosjektet.  Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal.  Kapittel 4.  s 27 - 38
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli & Husby, Solveig (2002). Erfaringer fra kartleggings- og opplæringsarbeidet, I:  Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet "Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne" : Grunnskoleprosjektet.  Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal.  Kapittel 3.  s 14 - 26
 • Michelsen, Svein; Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge & Ramsdal, Helge (2002). Kommunal organisering og posisjoneringa av profesjonane, I:  Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring.  Det Norske Samlaget.  s 169 - 184 Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid & Husby, Solveig (2001). Resultater fra kartleggingsarbeidet, I:  Grunnskoleprosjektet : rapport 1.  Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal ; Møreforsking, Molde.  faglig_bok_institusjon.
 • Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O. & Michelsen, Svein (2000). Mot den nye kommunen : om lokalstyret og velferdsstatens profesjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  16(1), s 33- 50 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Anmarkrud, Hege; Aarseth, Turid & Berge, Knut (2021, 20. august). Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?. [Internett].  molde.kommune.no.
 • Anmarkrud, Hege; Aarseth, Turid; Berge, Knut & Krumsvik, Magne Jonny (2021, 20. august). Kva meiner brukarane av hjelpemiddel i kommunen om dagens ordning?.  Midsundingen.no.
 • Rødal, Jorunn & Aarseth, Turid (2021). Samhandling mellom helseforetak og kommuner - bedre eller verre?.
 • Aarseth, Turid (2020). Hvordan kan formell lederkompetanse i helse- og sosialfag redusere gapet mellom utdanning og praksis?.
 • Rødal, Jorunn; Frisvoll, Inger Cecilie; Hungnes, Tonje; Myhre, Eivind & Aarseth, Turid (2020). Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter : et møte mellom to verdener?. Rapport (Møreforsking Molde). 2005.
 • Aarseth, Turid (2019). "Glem oss ikke" Hvordan opplever slagrammede oppfølgingen de får?.
 • Aarseth, Turid (2019). Hva er god slagrehabilitering sett fra pasientenes utsiktspost?.
 • Aarseth, Turid & Lillebakk, Knut Dørum (2019, 10. september). Slagrammede blir glemt.  Romsdals Budstikke.
 • Haugen, Kjetil K.; Aarseth, Turid; Vik, Erlend & Gjerde, Ingunn (2019). Fra toppen av Haugen : smilefjes og gule kort. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Koordinatorordninger som samordningstiltak - tre mulige paradokser.
 • Aarseth, Turid (2018). Helseledelse og samhandling/pasientforløp.
 • Aarseth, Turid (2018). Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv. Hvordan opplever slagrammede oppfølgingen de får etter utskriving fra sykehus?.
 • Aarseth, Turid; Eldøen, Guttorm; Holmen, Gro & Bloch, Inger R. (2018). Undersøkelse avdekker mangelfull oppfølging av slagrammede. Hjernecella - organisert slagkraft.  ISSN 1892-3577.  (3), s 12- 14
 • Bloch, Inger; Eldøen, Guttorm; Holmen, Gro & Aarseth, Turid (2018). Mangelfull oppfølging av slagrammede. Tidens Krav.  s 22
 • Bloch, Inger; Eldøen, Guttorm; Holmen, Gro & Aarseth, Turid (2018). Mangelfull oppfølging av slagrammede. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 41
 • Frisvoll, Inger Cecilie & Aarseth, Turid (2018). Sykehuslegers utskrivingsbeslutninger sett i lys av rasjonelle beslutningsmodeller.
 • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Opdal, Øivind (2017). Høgskole i endring : evaluering av omorganiseringer i 2014. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2017:1.
 • Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid & Vik, Erlend (2017). Management and reforms in the Nordic hospital landscape - A literature review.
 • Frisvoll, Inger Cecilie & Aarseth, Turid (2016). Når er pasienten utskrivningsklar?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Aarseth, Turid (2015). Mot samhandlingskommunen? : selvberging og samarbeid i iverksetting av en nasjonal helsereform.
 • Aarseth, Turid (2015). Samhandlingsreformen : helhetlig omsorg eller økt fragmentering?.
 • Aarseth, Turid (2014, 21. november). Alt mulig-politikerne mister oversikten.  Romsdals Budstikke.
 • Aarseth, Turid (2014). Forebyggende arbeid i profesjonsstaten.
 • Aarseth, Turid (2014). Muligheter og begrensninger ved bruk av statistikk i folkehelsearbeidet.
 • Aarseth, Turid (2014). Om bruk og misbruk av statistikk.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2014). Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Meese, Janny; Rønhovde, Lars & Aarseth, Turid (2014). Helhetlige pasientforløp i utvikling : del 2. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2014:3.
 • Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2014). Kommunenes møte med samhandlingsreformen – mot nye organisasjonsformer?.
 • Pedersen, Rune Aakvik & Aarseth, Turid (2014). Et skjult problem : manglende forståelse av betingelsene for samarbeid og læring i komplekse systemer kan føre oss bort fra målene om en mer helhetlig helsetjeneste. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.  248(135), s 41
 • Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2014). Lokalpolitikerne har mistet innflytelse. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  28(5), s 12 Vis sammendrag
 • Kjersem, Lise; Opdal, Øivind & Aarseth, Turid (2013). Helsemessige effekter av opphold på Solgården : har et toukers opphold på Solgården målbare effekter på eldres liv og helse?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:1.
 • Berg, Celia M.; Wallace, Anne Karin & Aarseth, Turid (2012). IKT som hjelper og tidstyv i videregående skole : elevperspektiv på bruk av IKT i norsk og realfag. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2012:2.
 • Gjerde, Ingunn; Meese, Janny; Rønhovde, Lars; Stokke, Inger & Aarseth, Turid (2012). Helhetlige pasientforløp i utvikling : del 1. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2012:7.
 • Aarseth, Turid; Wallace, Anne Karin & Berg, Celia (2011). IKT i skolen - tidstjuv og hjelper. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169, s 26- 26
 • Aarseth, Turid (2009). Erfaringer fra kommuner med tonivåorganisering og resultatenheter. Kommunerevisoren.  ISSN 0800-644X.  64(2), s 16- 17
 • Berge, Dag Magne; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid & Gjerde, Ingunn (2009). Den fragmenterte kommunen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  167(22.09.2009), s 31- 31
 • Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne & Aarseth, Turid (2008). Når nasjonale oppgaver løses regionalt : om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform. Rapport (Møreforsking Molde). 0803. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid; Opdal, Øivind & Solli, Bård (2007). Studentundersøkelsen 2005 - Høgskolen i Molde : en undersøkelse basert på studentenes egne vurderingskriterier, analyser og konklusjoner. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2007:9.
 • Gjerde, Ingunn; Kjersem, Eli; Rønhovde, Lars Magne & Aarseth, Turid (2007). Mellom frihet og distanse : evaluering av ny organisasjonsform i Fræna kommune. Vis sammendrag
 • Opdal, Øivind & Aarseth, Turid (2007). Studentundersøkelsen 2006 - Høgskolen i Molde : en undersøkelse basert på studentenes egne vurderingskriterier, analyser og konklusjoner. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2007:10.
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2007). Målrettet, men mindre meningsfullt? : evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune. Rapport (Møreforsking Molde). 0706. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (2006). Bruk av intervju som metode innen forvaltningsrevisjonen.
 • Aarseth, Turid (2006). Lederrollen mellom drift, forvaltning og utvikling.
 • Aarseth, Turid & Gjerde, Ingunn (2006). 5 år med flat struktur - evaluering av organiseringa i Eide kommune.
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2006). Og bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa. Rapport (Møreforsking Molde). 0605. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (2005). Med Ormen i det lange løp.
 • Aarseth, Turid (2005). Metodiske utfordringer ved resultatmåling.
 • Aarseth, Turid (2005). Måling av resultat og forbetringsområde.
 • Aarseth, Turid (2005). Måling av resultat og forbetringsområde.
 • Aarseth, Turid (2005). Utfordringer ved omorganisering.
 • Bjørkly, Ane Bjordal; Gjerde, Ingunn; Kjersem, Eli; Olsen, Heidi-Iren Wedlog; Tornes, Kristin & Aarseth, Turid (2005). Med Ormen i det lange løp : Aukrasamfunnet i endring. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:3. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid; Tornes, Kristin; Olsen, Heidi-Iren Wedlog & Kjersem, Eli (2005). "Med Ormen i det lange løp".
 • Aarseth, Turid (2004). Erfaringer med nye organisasjonsformer i kommunene : hva sier forskningen?.
 • Aarseth, Turid (2004). Helsesøsterprofesjonen - rammer for folkehelsearbeid i den nye kommunen.
 • Aarseth, Turid (2004). Omstilling og modernisering i kommunane - erfaring med aktuelle verkemidlar.
 • Aarseth, Turid (2004). Politisk styring i flat struktur.
 • Aarseth, Turid (2004). Samarbeid på tvers.
 • Aarseth, Turid (2004). Vilkår for samarbeid.
 • Berge, Dag Magne; Romuld, Kyrre & Aarseth, Turid (2004). Faglig utvikling og samarbeid i det forebyggende helsearbeidet for barn og ungdom : en evaluering av Ressurshelsestasjon for 12 kommuner i Romsdal og Nordmøre. Rapport (Møreforsking Molde). 0403. Vis sammendrag
 • Bjørkly, Ane Bjordal; Olsen, Heidi-Iren Wedlog; Tornes, Kristin; Wicken, Anne Mathilde & Aarseth, Turid (2004). Ung i Fræna : resultater fra spørreundersøkelser blant elever i ungdomsskoler og videregående skoler høsten 2004. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2004:10. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (2003). Hvordan arbeide med endring i en organisasjon?.
 • Aarseth, Turid (2003). Strategisk kompetanseutvikling - muligheter og utfordringer.
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Rønhovde, Lars Magne (2003). Flat struktur i en liten kommune : evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0312. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2003). Hjelp til selvhjelp i kompetanseutvikling i kommunene : evaluering. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0313. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (2001). Føre var! Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne.
 • Aarseth, Turid (2001). Kan resultater fra kartelggingsprosjektet indikere behovet for grunnskoleopplæring for voksne i den enkelte kommune?.
 • Aarseth, Turid & Husby, Solveig (2001). Grunnskoleprosjektet : midtveisrapport 1.
 • Aarseth, Turid (2000). Kommunale organisasjonsmodeller og relasjoner mellom lokalstyret og profesjonene.
 • Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O. & Michelsen, Svein (2000). Kommunale reformstrategier og forholdet mellom politikk og profesjon.
 • Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn; Jákupsstovu, Beinta í & Aarseth, Turid (2000). Barnehagen sett innenfra : en undersøkelse av de ansattes erfaringer med arbeidet i barnehagen. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2000:6. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan Otto; Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir Kjell & Aarseth, Turid (2000). Mot en ny kommunal arbeidsgiverrolle? : lokal organisering, kommunale arbeidsgiverroller og forholdet til profesjonene. SEFOS Notat. 7-2000. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid; Michelsen, Svein & Ramsdal, Helge (1999). Den nye kommunen - mellom hierarkisk styring og dialogisk partnerskap? : et sammenliknende perspektiv på velferdsreformer før og etter ny kommunelov.
 • Bakken, Hege; Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (1999). Oppvekstfeltets organisering : en evaluering av utprøving av deler av barne- og ungdomsplanen i Molde kommune. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 1999:13. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (1998). Barnehage eller kontantstøtte? : en studie av småbarnforeldres bruk av og ønsker om ulike omsorgs- og tilsynsordninger. Rapport (Møreforsking Molde). 9801. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid (1998). Helsesøstertjenesten : et lukket arbeidsfelt i velferdskommunen?.
 • Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O. & Michelsen, Svein (1998). Mot den nye kommunen : framlegg til program for studie av lokalstyre og velferdsstatens profesjoner : paper.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:03 - Sist endret 24. okt. 2018 12:13