Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Enhet for utadrettet virksomhet
Emneansvarlige:
 • Tarjei Ytrehus Bjørkly
 • Lisa Hansson
 • Georg Inge Iversen Panzer
 • Lise Lillebrygfjeld Halse
 • Geir Arne Svenning
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

EUV-OFFAN002 Diplom i offentlige anskaffelser (Vår 2021–Høst 2021)

Om emnet

Studiets andre del (Diplomdelen) gir 30 studiepoeng:

 

I kontrakt (høst) 3 semester:

 • Mottak og implementering

 • Bestilling og avrop

 • Kontraktsrett og kontraktsformer

 • Kontraktsoppfølging

 • Måling, Kontroll og Revisjon

 • Etiske og formelle handlingsregler

Fordypningsemner (vår) 4 semester :

 • Supply Chain Management

 • OPS, LCC og miljø

 • Forhandlinger

 • Prosjektledelse

 • Måling og innkjøpsanalyse

 • Innovasjon og leverandørutvikling

 • Innkjøpsledelse

 • Innkjøpsstrategi

 • E-handel

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med blant annet samlinger i Bergen (Universitetet i Bergen og NHH), Trondheim (NTNU), Oslo (BI) og Molde (HiMolde).

 

Det er lagt opp til 2 samlinger pr semester med varighet tre dager.

 

Deler av samlingene kan bli erstattet med fjernundervisning (nettbasert). I tillegg er det lagt opp til forberedelse og arbeidskrav både før og mellom samlingene.

Eksamen

Vurderingsform: Fordypningsoppgave

 • Andel: 70%

 • Varighet:

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Vurderingsform: Muntlig presentasjon

 • Andel: 30%

 • Varighet:

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 02:21:11