Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Enhet for utadrettet virksomhet
Emneansvarlige:
 • Tarjei Ytrehus Bjørkly
 • Lisa Hansson
 • Georg Inge Iversen Panzer
 • Lise Lillebrygfjeld Halse
 • Geir Arne Svenning
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

EUV-OFFAN002 Diplom i offentlige anskaffelser (Vår 2021–Høst 2021)

Om emnet

Studiets andre del (Diplomdelen) gir 30 studiepoeng:

 

I kontrakt (høst) 3 semester:

 • Mottak og implementering

 • Bestilling og avrop

 • Kontraktsrett og kontraktsformer

 • Kontraktsoppfølging

 • Måling, Kontroll og Revisjon

 • Etiske og formelle handlingsregler

Fordypningsemner (vår) 4 semester :

 • Supply Chain Management

 • OPS, LCC og miljø

 • Forhandlinger

 • Prosjektledelse

 • Måling og innkjøpsanalyse

 • Innovasjon og leverandørutvikling

 • Innkjøpsledelse

 • Innkjøpsstrategi

 • E-handel

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Eksamen

<ul><li>Vurderingsform: <b>Hjemmeeksamen</b></li><li>Andel: <b>100%</b></li><li>Varighet: <b> Semester</b></li><li>Gruppering: <b>Individuell</b></li><li>Karakterskala: <b>Bestått/ikke bestått</b></li><li>Hjelpemidler: <b>Alle trykte og skrevne hjelpemidler</b></li></ul>

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 20:20:46