Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Laila Solli Reitan
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SS15-4 Samfunnsvitenskaplige emner (Høst 2018–Vår 2019)

Om emnet

Hensikten med emnet er at studenten ser sammenhenger mellom sykepleiefaget, ulike rammebetingelser og måter å organisere tjenestetilbudet på. Tema som blir lagt vekt på er: Velferdsstaten, helsepolitikk, helsejuss, helselogistikk, organisering og ledelse, rammebetingelser, verdikonflikter i helsesektoren, kvalitets- og endringsarbeid. Videre belyses tenkemåter i sosialantropologi og sosiologi og profesjonssosiologi og institusjonssosiologi.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • Kunnskap:
    ha kunnskap om velferdsstaten

  • ha kunnskap om sammenhenger mellom organisering av sykepleietjenesten og konsekvenser for faglig utøvelse

  • kunne gjøre rede for grunnleggende teori og begrep innen sosiologi

  • ha kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten

Ferdigheter:

  • lede og administrere sykepleieutøvelsen

  • kunne vurdere rammebetingelser som påvirker helsetjenesten

Generell kompetanse:

  • identifisere verdikonflikter i organisasjonen

  • medvirke til innovasjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og gruppearbeid

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 00:31:06