Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Karl Yngvar Dale
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VAK700 Systematisk kartlegging og vurdering av pasientenes helsetilstand (Høst 2018)

Om emnet

Emnet gir studenten innføring i rollen som avansert klinisk sykepleier. I tillegg gis det avansert kunnskap om kliniske undersøkelser og tilnærminger for å kartlegge pasientens helsetilstand med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Sentrale tema for undervisning

Avansert klinisk sykepleie

 • AKS - rolle, funksjon og kontekst
 • Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • Beslutninger, intervensjoner og utarbeidelse av tiltaksplaner
 • Anamnese, status og ulike notater
 • Konsultasjon og samarbeid med andre profesjoner

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har kunnskap om:

 • Avansert kunnskap om ulike elementer og tilnærmingsmåter som inngår i en systematisk og helhetlig undersøkelse av pasientens helsetilstand
 • Normale og unormale fysiologiske prosesser
 • Normale og unormale verdier og funn
 • Inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 • Gjennomføre en systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • Samhandle med pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring/tilrettelegging av forebyggende intervensjoner som har betydning for pasientens helsetilstand
 • Konsultere og samhandle med medisinske og/eller andre helsefaglige profesjoner

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at studenten kan:

 • Redegjøre for hensikten med kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • Reflektere over egne ferdigheter i kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand
 • Reflektere over egen rolle i samarbeid med pasient, pårørende og andre helseprofesjoner

Undervisnings- og læringsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, seminarer, work-shops, kommunikasjon, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat.

 

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer og refleksjonsgrupperMuntlige presentasjoner av studentarbeidFaglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhetRefleksjonsnotatet fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 18:31:06