Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL400 Helselogistikk (Høst 2018)

Om emnet

Med helselogistikk forstås aktivitetene som kan bidra med mest mulig effektiv pasientflyt og samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og innenfor hvert nivå. Dette innbefatter også utvikling, implementering og evaluering av ny kunnskap og teknologi

Temaer som vil inngå i dette delemnet:

  • Produksjon av helsetjenester

  • Trender innen helselogistikk i bruk av velferdsteknologiske løsninger

  • Effektivitetsmåling i helsesektoren

  • Gevinstrealisering

  • Anvendelse av velferdsteknologiske løsninger i planlegging av helsetjenester

  • Etterspørsel og prognostisering av akutt og elektiv behandling

  • Organisering av støttetjenester

  • Profesjonsstruktur, hierarki – logistiske konsekvenser.

  • Lagerstyring

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Student skal etter fullført emne:

  • kunne forstå aktivitetene som kan bidra med mest mulig effektiv pasientflyt og samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og innenfor hvert nivå. Dette innbefatter også utvikling, implementering og evaluering av ny kunnskap og teknologi.

Eksamen

To skriftlige hjemmeeksmen

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. nov. 2019 09:31:10