Fakta om emnet

Studiepoeng:
1.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPLP01 Observasjonspraksis (Høst 2018)

Om emnet

Vernepleierens yrkesrolle

 • Første møte m/yrkesrollen
 • Hva gjør en vernepleier?

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne identifisere yrkesetiske dilemmaer
 • kunne anvende etiske verdier og prinsipper
 • ha begynnende innsikt i vernepleierens yrkesrolle
 • kunne reflektere rundt egne motiver for å gjennomføre en vernepleierutdanning

Undervisnings- og læringsformer

Denne praksisperioden er i første semester, og varer en uke. Her skal studentene følge en vernepleier i sin jobb i en uke. Dette er studentenes første møte med vernepleierrollen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: - loggbok- mappekrav

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 04:32:17