Fakta om emnet

Studiepoeng:
3
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Kasper Kavli Øvsthus
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SN15-3 Mikrobiologi og hygiene (Høst 2019)

Om emnet

Kroppens normalflora, hvordan infeksjoner oppstår og kan forebygges, smittestoff og smitterisiko, smittekjeden, toksiner, immunitet og immunologi,  metoder for kontroll av mikrobiell vekst, helsetjenesteassosierte infeksjoner, resistensutvikling og hygieniske prinsipp.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten
Kunnskap:

  • har kunnskap i mikrobiologi og generell hygiene¿

Ferdigheter:

  • anvender kunnskap om mikrobiologi og generell hygiene i utøvelse av sykepleie
  • anvender terminologi i mikrobiologi og generell hygiene

Generell kompetanse:

  • viser innsikt i problemstillinger knyttet til mikrobiologi og generell hygiene

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og øvingsoppgaver

Pensum

 

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:25