Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Gunn Kjellaug Stokke
 • Anne Gutteberg
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SS16-1 Psykologi og pedagogikk (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Psykologisk utvikling, personlighetsutvikling, emosjoner, kognitiv utvikling, intelligens, gruppepsykologi, persepsjon, holdninger, læring og hukommelse, motivasjon, pedagogikk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten  

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike teorier for å forstå menneskets grunnleggende psykologiske og sosiale utvikling
 • har kunnskap om pedagogisk teori

Ferdigheter

 • anvender grunnleggende psykologisk kunnskap på en faglig forsvarlig måte
 • anvender relevant pedagogikk i planlegging og gjennomføring av skriftlige oppgaver og muntlig framlegg
 • reflekterer over psykologiens og pedagogikkens betydning i sykepleieutøvelse

Generell Kompetanse

 • har innsikt i psykologiske og pedagogiske problemstillinger i sykepleieutøvelsen

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning. Fremlegg ved gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 11:21:08