Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Anne Gutteberg
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SY16-1 Grunnleggende sykepleie (Høst 2019)

Om emnet

Grunnleggende sykepleie og sykepleierens funksjon ved ivaretakelse av menneskets grunnleggende behov, sykepleieteori, sykepleieprosessen og sykepleiedokumentasjon, sykepleiens historie, tverrprofesjonelt samarbeid i grunnleggende etikk, menneskesyn, observasjonspraksis og pedagogikk, forberedelse, ferdighetstrening, refleksjon (FFR) og simulering  til sykepleieprosedyrene; hygiene og sengeredning, personlig hygiene, vitale tegn, aktivitet og hvile, ergonomi, defekasjon, eliminasjon av urin, måltid og munnstell, injeksjoner, rene- og kroniske sår, hjerte-lunge-redning, grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering, kommunikasjon og sansestimulering, etikk og estetikk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • ha kunnskap om sykepleie til pasienter med svikt i grunnleggende behov
 • ha kunnskap om behov-, interaksjon- og omsorgsteori i sykepleie
 • ha kjennskap til sykepleiens historie, tradisjoner, fagets egenart og funksjon

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen for å ivareta pasientenes grunnleggende behov
 • identifisere ulike problemstillinger knyttet til sykepleierollen
 • reflektere over egen evne til å kommunisere og samhandle med medstudenter og lærere 
 • vise evne til tverrprofesjonelt samarbeid 

Generell kompetanse:

 • kjenne til etiske utfordringer knyttet til utøvelse av sykepleie til pasientenes grunnleggende behov
 • planlegge og gjennomføre studentoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning. Individuelle skriftlige oppgaver, gruppearbeid med skriftlig besvarelse og  muntlig framlegg, tverrprofesjonelt samarbeid, observatør i praksis med loggskiving, Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon til sykepleieprosedyrer i øvingsenheten.

Ferdighetstest i 2. semester knyttet til tema i øvingsavdelinga skal være godkjent for å få bestått SP15-1 Kliniske studier 1.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppearbeid i temaet ernæring
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav: 8
 • Påkrevde arbeidskrav: 8
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Forberedelser, ferdigheter, refleksjoner og simulering i øvingsavdeling
 • Obligatorisk arbeidskrav: Tester
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Ferdighetstest i sykepleie prosedyrer
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 6
 • Påkrevde arbeidskrav: 6
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppe- og individuelle skriftlige oppgaver knyttet til tema i grunnleggende sykepleie

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:26