Fakta om emnet

Studiepoeng:
7
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SY16-7 Somatisk sykepleie (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske helseutfordringer. Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon i øvingsenhet. Sykepleieprossesen og sykepleiedokumentasjon. Kommunikasjon, samhandling, tverrpofesjonelt samarbeid, informasjon og undervisning. Helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og lindring. Etikk, estetikk og hygiene. Legemiddelhåndteringsprossesen. E-helse, velferdsteknologi. Innovasjon og nytenkning. Kunnskapsbasert praksis. Kultursensivitet i sykepleie.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

 • har sykepleiefaglig, naturvitenskapelig, og samfunnsvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske helseutfordringer.
 • har kunnskap i sykepleie ved helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske helseutfordringer
 • har kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet i yrkesutøvelsen

Ferdigheter:

 • anvender sykepleieprossesen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske helseutfordringer
 • utøver legemiddelhåndteringsprossesen i tråd med gjeldende forskrifter
 • anvender metoder i kommuniksjon og pedagogikk i samhandling med medstudenter og lærer i øvingsavdeling, samt pårørende og helsepersonell i praksis
 • reflekterer over hvordan sykdom påvirker psykososiale og ekstensielle behov, livskvalitet og håp.
 • anvender kunnskapsbasert praksis.                                                                                                                                                                       

Generell kompetanse

 • ¿har innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger 
 • møter pasienter og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og gruppearbeid. Individuell caseløsning. 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 11:21:08