Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Helene Hoemsnes
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VBU723 Fordypningsoppgave (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

  • Forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge.

  • Kartlegging av psykososiale risikofaktorer og sosiale beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet.

  • Behovs – og brukerstyrt tjenesteutvikling som understøtter barn, ungdom og pårørendes kompetanser og ressurser.

  • Yrkesferdigheter knyttet til å styrke barn, unge og deres familier til initiativ og medvirkning.

  • Barn og ungdom med psykososiale utfordringer – forståelse, vurderinger og handlingsalternativer sett fra ulike perspektiv.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

kunne analysere barn og unges styrker, utfordringer og vansker.

vise kunnskap om eget ansvarsområde og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn, ungdom og unge voksne.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie.

Pensum

Spesifiseres ved emnets oppstart.

Mest selvvalgt pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 11:21:09