Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Tore Andestad
 • Helene Hoemsnes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VBU732 Organisering og samordning av kommunale tjenester (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

 • Overordnede konvensjoner, lover og forskrifter.

 • Forvaltning av taushetsplikt i praksis.

 • Organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester til barn og unge.

 • Samarbeidskunnskap internt i organisasjon og mellom organisasjoner.

 • Individuell plan – brukerstyrte tjenester.

 • Frivillige, selvhjelps – og brukerstyrte tiltak

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne analysere politikkutforming, rettigheter og samhandling mellom brukere og profesjonelle

 • kunne analysere rammer og innhold i lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet overfor barn, ungdom og unge voksne

 • vise kunnskaper om tjenestetilbudet oppbygging lokalt, ha oversikt over lokale og regionale tiltak som har til hensikt å påvirke barn og unges psykiske helse

 • identifisere strukturer som er fremmende og hemmende for barns og unges utvikling

 • anvende kunnskap knyttet til organisering og samordning av tjenestetilbud for barn og unge

 • initiere teamarbeid og prosjekt knyttet til tiltak og ordninger som inkluderer alle barn ved å fokusere på mangfold, fellesskap, deltaking, og ellers ha et særskilt fokus på hjelp som møter det enkelte barns behov

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 1 semester

 • Gruppering: Individuell eller gruppe

 • Karakterskala:Bestått/Ikkebestått

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Kommentar:Planlagt, gjennomført og evaluert utviklingsprosjekt dokumenter i prosjektrapport.

Evaluering av emnet

Evalueres i Canvas

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 11:21:10