Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Elfrid Oddny Måløy
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VTL002 Trygg legemiddelhåndtering (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

 • Trygg legemiddel-håndtering
 • Pasientsikkerhet
 • Forbedringsarbeid
 • Kvalitetsmålinger
 • Legemidler til ulike pasient- og brukergrupper
 • Farmakologi
 • Felleskatalogen og andre oppslagskilder
 • Brukermedvirkning
 • Pasientsikkerhets-kultur
 • Forebygge uheldige hendelser
 • Dokumentasjon

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført studie skal studenten kunne:
Kunnskap

 •  gjøre rede for forsvarlig legemiddelhåndtering knyttet til faglig, etisk, praktisk og juridisk kunnskap

Ferdigheter

 • anvende aktuelle forskrifter og offentlige utredninger som er styrende for riktig legemiddelbruk
 • anvende teori og vitenskapelig forskning som ivaretar riktig legemiddelhåndtering
 • utføre forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering, og bidra til implementering av riktig legemiddelbruk i praksis

Generell kompetanse

 • ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk
 • veilede og ta ansvar for opplæring av kollegaer i riktig legemiddelbruk
 • synliggjøre ferdigheter og kunnskap i forsvarlig legemiddelhåndtering på sin arbeidsplass

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og gruppearbeid 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Det er knyttet skriftlige arbeidskrav til gjennomføring av forbedringsarbeid på eget arbeidssted. De to skriftlige arbeidskrav må være godkjent i løpet av studiet

Eksamen

 • Vurderingsform: Muntlig skoleeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: -
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 11:21:12