Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SY16-2 Sykepleierens faglige og vitenskapelige grunnlag (Vår 2019)

Om emnet

Forskningsprosessen, forskningsetikk, vitenskapsteoretiske grunnlag for fagutvikling og forskning i sykepleie, ulike forskningsmetoder, kritisk vurdering av forskningsartikler, kunnskapsbasert praksis

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om forskningsprosessen og forskningsetikk og fagutvikling i sykepleie 
 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger og forskningsmetoder
 • har kunnskap om betydningen av kunnskapsbasert praksis og fagutvikling i sykepleie 

Ferdigheter:

 • har ferdigheter i systematiske databasesøk
 • har ferdigheter i kritisk vurdering av forskningsartikler
 • henviser til relevante resultat fra forsknings ¿ og utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

 • formidler sentralt fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • viser innsikt i forskningsetiske problemstillinger 

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning og gruppearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Godkjent/ ikke godkjent
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Formulering av problemstilling og databasesøk, beskrivelse i studieplan
 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Godkjent/ikke godkjent
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppearbeid med kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler, se studieplan
 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Godkjent/ikke godkjent
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppearbeid med kritisk vurdering av kavlitativ metode. Fra 1 studieår. Se studieplan 1 studieår.

Eksamen

Vurderingsform: Hjemmeksamen

Gruppering: Individuell

Varighet: 1 semester

Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Andel: 100%

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt Deltidstudie

Pensumliste Heltidstudie

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:21:34