Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

VAKD702 Avansert sykdomslære og farmakologi (Vår 2019)

Om emnet

Emnet gir studenten inngående kunnskap om ulike sykdommer som fører til demens samt symptomer på kognitiv svikt. Kunnskap om forebyggende arbeid i samarbeid med pasient, pårørende og annet helsepersonell inngår i dette. Forebyggende intervensjoner, rett behandling, korrekt medikasjon og oppfølging etter diagnose, vil bidra til tilpasset pasientbehandling og økt livskvalitet.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2020 18:11:11