Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM721 Tverrprofesjonelt samarbeid (Vår 2019)

Om emnet

Sentrale tema

 • Teoretiske perspektiver på samarbeid

 • Tverrprofesjonelt samarbeid i et vitenskapsteoretisk perspektiv

 • Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling

 • Ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid

 • Samarbeid i et relasjonelt perspektiv

 • Samhandlingsreformen - innhold og implikasjoner for praksisutøvelse

 • Tverrprofesjonelt samarbeid

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne reflektere over fenomenet tverrfaglig / tverrprofesjonelt samarbeid

 • kunne identifisere samarbeid på flere nivå; individuelle forutsetninger, gruppe / team og betydningen av organisatoriske forhold

 • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på ulike nivå

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledede refleksjonsgrupper, gruppearbeid og sjølstudier.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Dager
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 19:21:30