Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Helge Andreas Hoff
 • Stål Kapstø Bjørkly
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VIVO-1 Voldsrisikovurdering (Vår 2019)

Om emnet

Studiets er inndelt i to moduler som er nært knyttet til hverandre:

Modul 1: Grunnleggende begrep og teori når det gjelder prediksjon, aggresjon og vold

Modul 2: Risikoanalyser – Kliniske metoder og instrumenter

 

Modul 1: Grunnleggende begrep og teori når det gjelder prediksjon, aggresjon og vold

 • Hva er prediksjon?

 • Hva er risikoanalyser?

 • Hva er situasjonsanalyser?

 • Er det forskjell på klinisk og aktuarisk prediksjon?

 • Hvordan defineres aggresjon?

 • Hvilke aggresjonsteorier er sentrale?

 • Finnes det noen biologiske risikofaktorer?

Modul 2: Risikoanalyser – Kliniske metoder og instrumenter

Del 1. Risikoanalyse i forhold til psykotiske pasienter

 • Om sårbarhet og aggresjon

 • Diagnoser som risikofaktor

 • Stoffmisbruk som risikofaktor

 • Risiko for residiv hos drapsmenn med psykiske lidelser

 • Hallusinasjoner som risikofaktor

 • Vrangforestillinger som risikofaktor

Del 2. Standardiserte tilnærminger til risikoanalyse med særlig vekt på psykopati.

 • Diagnostisering av psykopati

 • Risikofaktorer hos psykopater

 • Klinisk bruk av Psychopathy Checklist (PCL-R og PCL-SV)

 • Klinisk bruk av HCR-20 Violence Risk Assessment Scheme

Del 3. Risikoanalyse i behandlingsforløpet.

 • Er all tilstandsforverring forbundet med økt risiko?

 • Grensesetting som risikofaktor og risikoparameter

 • Kasusillustrasjoner (aggresjonsdynamikk)

 • Eksponering og mestringssvikt som mål på voldsrisiko

 • Utforming av skriftlig risikoanalyse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Undervisnings- og læringsformer

Studiet gjennomføres over ett semester.

Det vil bli arrangert 7 dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus i Oslo. Studiene kan gjennomføres via videooverføring fra Oslo. Nærmere opplysninger om videooverføring fås på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (www.kompetanse-senteret.no).Til sammen utgjør samlingene 50 forelesningstimer, inkludert introduksjon, gruppearbeid med veiledning og tilbakemelding, gjennomføring av eksamen og avslutning. Den resterende studietiden må studenten selv organisere som selvstudium, individuelt og i grupper.

 

Studiet bygger på ulike undervisningsmetoder.

Mellom samlingene skal studentene arbeide med studieoppgaver/ gruppeoppgaver, samt selvstudium av pensumlitteratur.

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Eksamen

Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Dette er en 6 timers eksamen som bygger på studiets totale pensum. Besvarelsen vurderes med gradert karakter fra A til F, der A er beste og E er dårligste bestått-karakter. Karakteren F er ikke bestått.

Pensum

Pensumlitteratur Modul 1 (ca 300 sider):

Bjørkly, S. (1997). Aggresjon og vold - teori, analyse og terapi. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. (170 sider).

Bjørkly, S. (2001). Aggresjonens psykologi. En analyse av psykologiske aggresjonsteorier. Universitetsforlaget, Oslo. (142 sider)

Pensumlitteratur Modul 2 (ca 700 sider):

Douglas, K.S., Webster, C.D., Hart S.D., Eaves, D., og Ogloff, J.R.P. (2014). HCR –20:

Violence Risk Management Companion Guide. Vancouver: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University. https://kdouglas.wordpress.com/hcr-20/hcr-20-overview-and-annotated-bibl...

J.P. Singh, S. Bjørkly & S. Fazel (Red.). (2016).International perspectives on violence risk assessment. New York: Oxford University Press.(391 sider)

Hoff, H.A., Bjørkly, S., Ottesen, Ø., H., Nome, S., Nonstad, K., & Rypdal, K. (2014). HCR-20V3 Voldsrisikovurdering – Brukermanual.(Norsk oversettelse av Douglas, K.S, Hart, S.D., Webster, C.D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20V3 Assessing Risk for Violence. Vancouver: Simon Fraser University) (130 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 12:21:22