Fakta om emnet

Studiepoeng:
10.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

VPLP02 Praksis i barnehage/skole (Vår 2019–Høst 2019)

Om emnet

Praksis i skole/barnehage

 • menneskelig mangfold
 • inkludering, integrering
 • universell utforming
 • sosial kompetanse 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om sosialiseringsprosessen i skole og barnehage og utvikling av roller
 • kunne reflektere over sentrale perspektiver i arbeidet med barn og funksjonshemning
 • ha øvelse i å lage faglige og personlige mål, samt planlegge, gjennomføre og evaluere disse
 • ha erfaring med observasjon og ferdigheter i ulike observasjons-/registreringsmetoder
 • ha kunnskap om normalutvikling hos barn
 • ha erfaring og ferdigheter i å tilrettelegge aktiviteter slik at alle barn kan delta
 • ha kjennskap til spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • kunne sette seg inn i livssituasjonen og hverdagen til barn
 • kunne reflektere over ulike etiske dilemma på praksisstedet
 • kunne reflektere over betydningen av egen forforståelse og personlige erfaringer i yrkesutøvelsen
 • ha erfaring og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med barn og deres pårørende
 • ha kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere for barnehage/ skole
 • ha oversikt over lovverk og rammeplan for barnehage/ læreplan for skole
 • ha oversikt over praksisplassens plassering i det offentlige systemet

Undervisnings- og læringsformer

Praksis skole eller barnehage skal gjennomføres i første og andre semester i studiet. Studentene kan ha praksis i både grunnskole og videregående skole. Det er i denne praksisperioden fokus  på menneskelig mangfold, inkludering, integrering, universell utforming, sosial kompetanse, livsverden. I praksis 2 ønsker utdanningen å prøve ut par-praksis, i første omgang for noen av studentene. Dette innebærer at to og to studenter har praksis sammen. Studenter i parpraksis vil ha samme kontaktlærer, men kan ha hver sin praksisveileder. Utprøvingen av par-praksis er tenkt bidra til mer studentaktiv læring, samarbeidslæring og dialog. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: LærekontraktPraktiske oppgaverMappekrav

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100%
 • Varighet: 7 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 19:21:26