Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Høst 2020)

Om emnet

 • Filosofiske og vitenskapsteoretiske perspektiver og forståelse.
 • Kvantitativ og kvalitativ forskning og forskningsmetoder.

Vitenskapsteori og forskningsmetode er en del av emnet Kompetanse og tjenesteutvikling som er gjennomgående i fire semester.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid.
 • kunne anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid.
 • reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og sosialfaglig forskning.
 • kunne anvende kunnskap om forskningsetikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper og selvstudie.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Evalueres i Canvas

Pensum

Blir gjort tilgjengelig i Canvas.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 18:21:29