Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse (Høst 2020)

Om emnet

Sentrale tema

 • Funksjonshemming og utviklingshemming, inklusive utfordrende atferd og multifunksjonshemming
 • Ulike perspektiv på tilnærming til mennesker med funksjonshemming
 • Helhetlig arbeidsmodell
 • Ulike utrednings- og kartleggingsverktøy
 • Ulike diagnosekriterier (system)
 • Relasjonsarbeid, kommunikasjon, samhandling mellom tjenesteyter og pasient / bruker
 • Stigmatisering, ekskludering, lært hjelpeløshet/hjelpavhengighet
 • Inkludering og deltakelse
 • Brukermedvirkning/ myndiggjøring / selvbestemmelse
 • Familie- og nettverksperspektiv, med særlig fokus på logistiske utfordringer knyttet til samhandling mellom ulike nivå omkring pasient/bruker.
 • Kulturell forståelse sett i forhold til funksjonshemming, inkludering og deltakelse

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inklusive utfordrende atferd og multifunksjonshemming
 • kunne analysere sammenhenger mellom funksjonshemming, biologiske, psykologiske og sosiale forhold, basert på fagteori og ulike behandlingsperspektiver
 • kunne identifisere aktuelle samfunnsskapte og funksjonshemmende barrierer
 • kunne anvende relevante strategier for å fremme selvbestemmelse, myndiggjøring, inkludering og deltagelse, herunder å bidra til å løse logistiske utfordringer knyttet til samhandling mellom aktører og tjenester

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver, utviklingsarbeid i egen praksis, E-læringsressurser.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: - -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 21:21:46