Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Helene Hoemsnes
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
2 år

VBU733 Psykososialt arbeid (Vår 2020–Høst 2021)

Om emnet

Barn- og ungdoms psykiske helse – historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og framtidige utfordringer.
Barn og unge, deres familier og nettverk, med utgangspunkt i ulike terapeutiske forståelser, holdninger og ferdigheter

 • fra dynamiske retninger
 • fra kognitive/adferdsanalytiske retninger
 • fra familie-/ språk og systemanalytiske retninger
 • fra kulturpsykologiske retninger

Samfunnsvitenskapelige perspektiver – samfunnsskapte belastninger og bidrag til helsefremmende arbeid.
Tjenesteutvikling og endringsarbeid – om ansvar og tverrprofesjonelt samarbeid.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne analysere hvordan sammenhenger mellom psykisk helse og biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige forhold gjenspeiles i fagteorier og behandlingsperspektiver

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie.

Eksamen

 • Vurderingsform: Muntlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Evalueres i Canvas.

Pensum

Kilkk her for pensumlittteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 09:31:28