Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Mari Mørkeset Sandbakk
 • Geir Arne Svenning
 • Helene Hoemsnes
 • Terje Bach
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL200 Innovasjon og tjenestedesign (Vår 2020)

Om emnet

Emnet gir en innføring i tjenestedesign som tilnærming i behovsdrevne endrings ¿ og innovasjonsprosesser.

Aktuelle tema:

 • Behov i sentrum for gode endrings ¿ og innovasjonsprosesser.

 • Erfaringer om gjennomførte prosjekt med bruk av tjenestedesign.

 • Brukerreiser.

 • Praktiske verktøy.

 • Samskaping/ cocreation.

 • Helhetlig tilnærming i endrings ¿ og innovasjonsprosessen.

 • Visualisering.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne forventes det at studenten:

Kunnskaper:

 • Gjør rede for faktorer som hemmer og fremmer endrings ¿ og innovasjonsprosesser med bruk av tjenestedesign.

Ferdigheter:

 • Anvender teori i planlegging, gjennomføring og testing av endrings ¿ og innovasjonsprosesser med bruk av tjenestedesign.

 • Anvender ulike verktøy i en tjenestedesignprosess.

Generell kompetanse:

 • Initierer endrings ¿ og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass.

 • Anvender kunnskaper og ferdigheter om tjenestedesign som fremmer kvalitet innen private/offentlige tjenester.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, øvelser og gruppearbeid på samlingene, selvstudie.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med definerte arbeidskrav som skal leveres inn i CANVAS (læringsplattformen).

Evaluering av emnet

Fortløpende muntlig og skriftlig evaluering.

Pensum

Pensumliste foreligger ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2019 12:31:48