Fakta om emnet

Studiepoeng:
12
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Ole Kristian Brones Berg
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

SNH100 Anatomi, fysiologi og biokjemi (Høst 2021)

Om emnet

 • Grunnleggende begreper
 • Grunnleggende biokjemi
 • Celler og vev
 • Genetikk og arv
 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Hormonsystemet
 • Skjelettet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet og blodet
 • Respirasjonssystemet
 • Immunsystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væske-, elektrolytt- og syre-base-regulering
 • Fordøyelsessystemet
 • Huden
 • Temperaturreguleringen
 • Forplantningsorganene, svangerskap og fødsel.

Med forbehold om endringer i emnet

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • Kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • Kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • Kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen
  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • Kan beskrive ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
 • Kan forklare sentrale biokjemiske prosesser i den friske kroppen
 • Kan gjøre rede for fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • Kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen 

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan formidle bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologiske prosesser
 • Kan formidle kunnskap om biokjemiske prosesser 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Erkjenner at bred kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

 

Læringsutbyttene er detaljert beskrevet i «Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi. Bachelorutdanning i sykepleie. Studieåret 2020 - 2021» fra NOKUT.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Individuelle oppgaver
 • Disseksjoner
 • Prøveeksamener
 • Gruppeoppgaver

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 70% tilstedeværelse i teoriundervisning
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 7
 • Påkrevde arbeidskrav: 7
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske, individuelle, skriftlige oppgaveinnleveringer
 • Obligatorisk arbeidskrav: Tester
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 2 prøveeksamener
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Disseksjon
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppeoppgaver

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Evaluering av emnet

Inngår i evaluering av første semester

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 08:20:42