Fakta om emnet

Studiepoeng:
3
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Inger Elisabeth Bergum
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Varighet:
½ år

SYH200 Sykepleierens pedagogiske og veiledende funksjon (Høst 2021)

Om emnet

 • Læring og mestring
 • Undervisningsmetoder-  og veiledningsmetoder

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskap om ulike lærings- og mestringsstrategier
 • Har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Anvender kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter/brukere og pårørende, studenter og helsepersonell
 • Anvender relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • Anvender undervisnings- og veiledningsmetoder i den hensikt å understøtte pasienters og pårørende ressurser, mestringsfølelse og medvirkning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Planlegger og gjennomfører kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid med fremlegg og andre studentaktive metoder 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Med forbehold om endringer.Se nærmere beskrivelse i emneplan.

Eksamen

 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
 • Andel: %
 • Varighet: Dager
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Evaluering av emnet

Semesterevaluering

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 08:20:43