Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Birgithe Eckermann Sandbæk
 • Geir Arne Svenning
 • Cecilie Katrine Utheim Grønvik
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL400 Helselogistikk (Høst 2021)

Om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan helselogistikk kan bidra til mer effektiv pasientflyt og samhandling innenfor og mellom de ulike nivåene i helse, og omsorgstjenestene. Emnet gir også en innføring i hvordan helselogistikk kan påvirkes av implementering av velferdsteknologiske og digitale løsninger. 

Temaer som vil inngå i dette delemnet:

 • Produksjon av helsetjenester

 • Trender innen helselogistikk i bruk av velferdsteknologiske og digitale løsninger

 • Kostnads-,effektivitets- og samfunnsøkonomisk analyse 

 • Anvendelse av velferdsteknologiske og digitale løsninger i planlegging av helse- og omsorgstjenester

 • Etterspørsel og prognostisering av akutt og elektiv behandling

 • Organisering av støttetjenester

 • Profesjonsstruktur, hierarki – logistiske konsekvenser

 • Lagerstyring

Merk: det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha tatt emnene VEL 100, VEL 200 og VEL 300, men det er mulig å melde seg opp som emnestudent på VEL 400. Emnestudenter må betale en kursavgift på 15000 kr. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Student skal etter fullført emne:

 • kunne forstå aktivitetene som kan bidra med mest mulig effektiv pasientflyt og samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og innenfor hvert nivå. Dette innbefatter også utvikling, implementering og evaluering av ny kunnskap og teknologi.

Evaluering av emnet

To skriftlige hjemmeeksamener.

Pensum

Pensum i Canvas ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:22:15