Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Cecilie Katrine Utheim Grønvik
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL300 Teknologi, endringsledelse og helse som industri og næring (Vår 2021)

Om emnet

Emnet gir innføring i hvordan teknologi, endringsledelse og helse som industri og næring kan bidra til å redusere behov for helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil emnet gi innføring i hvordan økt fokus på forebygging og bruk av digitale og velferdsteknologiske løsninger kan bidra til mestring og økt livskvalitet hos brukere og pasienter. Emnet gir også innføring i innovative anskaffelser og kunnskap om verktøy for måling og vurdering av gevinstrealisering. Norsk og internasjonal forskning på området blir presentert.

Temaer som vil inngå i dette delemnet:

 • Ulike teknologier og digitale løsninger i helse- og omsorgstjenesten

 • Samspill og brukergrensesnitt i møte mellom teknologier og mennesker

 • Endringsledelse

 • Innovative anskaffelser

 • Verktøy for måling av gevinstrealisering

 • Veien fra ide til innovative produkt eller tjenester  


Merk: det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha tatt emnene VEL 100 og VEL 200, men det er mulig å melde seg opp som emnestudent på VEL 300. Emnestudenter må betale en kursavgift på 15000 kr. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne forventes det at kandidaten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om hvordan teknologi, helse som industri og næring påvirker helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om innovative anskaffelser
 • har kunnskap om verktøy for måling av gevinstrealisering
 • har kunnskap om endringsledelse

Ferdigheter:

 • anvender verktøy for måling av gevinstrealisering i planlegging, anskaffelse og implementering av velferdsteknologiske og digitale løsninger
 • anvender kunnskap om endringsledelse ved implementering av velferdsteknologiske og digitale løsninger

Generell kompetanse:

 • har innsikt i prosessen fra ide til utvikling av nye produkt og tjenester
 • ivaretar brukernes og offentlige tjenesteleverandørers behov ved implementering av velferdsteknologiske og digitale løsninger
 • refererer til pensum og andre faglige kilder i tråd med Høgskolen i Molde sine retningslinjer for å skrive og referere i skriftlige innleveringer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, selvstudie, gruppearbeid, individuell aktivitet i læingsplattform, skriftlig innlevering av arbeidskrav.
Arbeidskrav mellom samlingene leveres i Canvas.

Skriftlig hjemmeeksamen leveres i Insperia. To og to studenter samarbeider om besvarelsen.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter.

 

Eksamen

Fortløpende muntlig evaluering etter hver samling. Skriftlig evaluering etter avsluttet emne.

Evaluering av emnet

Fortløpende muntlig evaluering etter hver samling. Skriftlig evaluering etter avsluttet emne. 

Pensum

Oppgis i Canvas ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 07:22:06