Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Emmy Elizabeth Langøy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VHM721 Tverrprofesjonelt samarbeid (Vår 2021)

Om emnet

Sentrale tema

 • Teoretiske perspektiver på samarbeid
 • Tverrprofesjonelt samarbeid i et vitenskapsteoretisk perspektiv
 • Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling
 • Ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid
 • Samarbeid i et relasjonelt perspektiv
 • Samhandlingsreformen - innhold og implikasjoner for praksisutøvelse
 • Tverrprofesjonelt samarbeid 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne reflektere over fenomenet tverrfaglig / tverrprofesjonelt samarbeid
 • kunne identifisere samarbeid på flere nivå; individuelle forutsetninger, gruppe / team og betydningen av organisatoriske forhold
 • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på ulike nivå

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledede refleksjonsgrupper, gruppearbeid og sjølstudier.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Dager
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 17:22:03