Fakta om emnet

Studiepoeng:
2
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Ingrid Krohn Aasgård
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VPL111 Medikamentregning- test (Vår 2023)

Om emnet

Medikamenters virkning og bivirkning og retningslinjene for administrering av forordnede medikamenter. Farmakologi, herunder ulike medikamenters virkning, bivirkning og interaksjoner. Medikamentregning og forsvarlig medikamenthåndtering. Administrasjon og forordning av medikamenter ihht. gjeldende retningslinjer. Injeksjoner, kunnskap og praktiske ferdigheter.  Vernepleierens ansvar for og myndighet til å administrere medikamenter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

·         har bred kunnskap om helsepersonells ansvar i legemiddelhåndtering knyttet til juridiske, faglige, og etiske områder

·         har bred kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger, bivirkninger og interaksjoner

·         har bred kunnskap om helsepersonells krav til faglig og etisk forsvarlighet

·         kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, inkludert injeksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og gruppearbeid 

Eksamen

  • Vurderingsform: Skoleeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 2 timer
  • Gruppering: Individuell
  • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
  • Hjelpemidler:

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 13:21:37