Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Kristian Rekdal
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT100 Matematikk (Høst 2018)

Om emnet

Algebra, brøkregning, prosentregning, polynomer, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner, derivasjon, elastisiteter, rekker, følger, finansmatematikk, ekstremverdiproblem, funksjoner av flere variable, partielle deriverte, implisitt derivasjon, optimering, Lagranges metode, integrasjon.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Men det er en fordel at man har hatt matematikk fra videregående skole eller tilsvarende. De som ikke har hatt matematikk fra videregående må påregne litt ekstra innsats. De bør følge "MAT001 Forkurs i matematikk" som arrangeres en uke for semesteroppstart om høsten.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne  ha kjennskap til/kunne:

 • elementær algebra, herunder brøkregning og faktorisering
 • løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
 • regne med ulikheter
 • elementær lineær programmering
 • lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel
 • løse enkle ligningssystem
 • derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte
 • finne grensekostnad, grenseinntekt, grenseprofitt, kostnadsoptimum
 • regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner og anvendelser av disse
 • benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk
 • metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode
 • skjønne konseptet integrasjon og gjøre enkle integrasjoner

Undervisnings- og læringsformer

4 timer forelesninger per uke og 6 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. Oppmøte på forelesningene og oppgavetimene er frivillig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 7
 • Påkrevde arbeidskrav: 5
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Innlevert og godkjent minst 5 av 7 regneøvinger. For å få godkjent en øving må ca. 50% av øvingen vært gjort.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: 1) Kalkulator som kan inneholde data .

2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat.

3) Årets "Formelsamling i MAT100 Matematikk" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen og det er kun årets formelsamling som til enhver tid gjelder på eksamen.

Ikke egen utskrift av formelsamlingen.

NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen.

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2019 09:31:39