Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ingrid Oline Uthaug
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

PET301 HMS og beredskapslogistikk (Høst 2018)

Om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende HMS arbeid, metoder og verktøy i HMS-styring, virkemidler og tiltak i HMS-arbeidet, risikovurderinger, beredskapsorganisering samt lov- og rammeverk. Det gis fordypning i beredskapsplanlegging.  Dette omfatter beredskapens organisering og tilgjengelighet inkludert redningstjeneste og andre beredskapsressurser.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM301 – HMS og beredskapslogistikk 7.5
MAR301 – HMS og beredskap 5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap og forståelse for hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid omfatter
 • ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur
 • ha oversikt over tilsyns- og kontrollregimer, lover og forskrifter som regulerer HMS arbeidet
 • ha grunnleggende risikoforståelse og kunne utføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser
 • ha kjennskap til organisering av beredskap 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Gruppeoppgave med tema knyttet til studentens studieprogramObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2021 04:32:11