Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår, Høst
study-language_plural:
 • Engelsk
 • Norsk
Varighet:
½ år

IBE151 Praktisk programmering (Høst 2019)

Om emnet

Fra dag en i emnet skal studentene programmere. Vi skal starte med enkle oppgaver, deretter lage mer avanserte programmer og datasystemer. Nett-presentasjonene ("forelesningene") og øvingene vil i sin helhet bestå av praktisk programmering.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kjennskap til hvordan et programmeringsspråk er bygget opp
 • kunne anvende alle vanlige konstruksjoner i programmeringsspråk
 • kunne overføre et formell oppgave til et dataprogram
 • kunne utvikle komplette datasystemer

Undervisnings- og læringsformer

Kurset kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner i form av screencast (bilde og lyd) finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til  6 timer forelesning pr uke. Itillegg kommer 4 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.  Forøvrig vil en ha mulighet til hjelp online. Alle innlevering og godkjenning av øvinger skjer også online.

Skal en lære programmering krever det stor innsats. Her er ideen at en skal lære gjennom eget programmeringsarbeid. Det er tidkrevende!

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske innleveringer til gitte frister

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Oppgis ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2019 06:31:19