Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR300 Optimering i marin sektor (Høst 2019)

Om emnet

Emnets mål er å gi en innføring i modeller for optimering av ressursbruk i marin sektor.  Hoveddelen av emnet er styringsmetodikk for produksjon, distribusjon og innkjøp (lagerhold) i hele verdikjeden i fiskeoppdrett fra forproduksjon til distribusjon av ferdige produkter til sluttbruker.  Styringsmetodikk behandles hovedsaklig på operativt og taktisk nivå, men også strategiske elementer knyttet til logistikkstyringen vil bli trukket inn der hvor det er naturlig.

Sentrale tema er prediksjonsteknikker, lagerstyringsmodeller, produksjonsplanleggingsmodeller og distribusjon.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne

 • ha kjennskap til og kunne benytte modeller for:
  • prognostisering
  • aggregert planlegging
  • lager og produksjonsstyring ved ulike etterspørselssituasjoner
  • lot sizing

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger. Forelesning og arbeid med caseoppgaver.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 33,33%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 33,33%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 33,33%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Litteratur oppgis i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:33:04