Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Schjølberg
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring (Høst 2019)

Om emnet

Vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdskonsepter, lover, regler og standarder, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsprogrammer og kravspesifikasjoner til vedlikehold i olje- og gassektoren. Inkludert ulike modeller for lagerstyring og reservedelsstyring og periodiske lagerstyringsmodeller.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Kjenne til de mest moderne konsepter innen vedlikehold
 • Forstå moderne styringsprinsipper og indikatorer
 • Kunne benytte metoder og teknikker for planlegging og gjennomføring av moderne vedlikehold
 • Kunne analysere risiko og sårbarhet knyttet til vedlikehold
 • Ha kjennskap til moderne analyseverktøy og støttesystemer
 • Forstå enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger. Forelesning, øvinger, tematiske beskrivelser, kollokvier og semesteroppgave/artikkel samt ekskursjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Innlevering av øvelser og tematiske beskrivelserObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 3 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Litteratur oppgis i Canvas ved studiestart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:22:17